Zkoušení CFRP kompozitů pomocí ECT


Zkoušení uhlíkových kompozitů pomocí vířivých proudů (CCECT), zejména pro zkoušení CFRP kompozitů, lze použít pro povrchové zkoušení s velmi dobrým rozlišením nespojitostí. Metoda je schopna detekovat povrchové a podpovrchové vady ve výrobě prp zaručení kvality výrobků, při údržbě letadel a při vývoji nových leteckých konstrukcí. Tato metoda může plně nahradit nebo doplnit jiné NDT metody jako jsou vizuální nebo ultrazvukové kontroly.

 

Advanced Eddy Current Testing of Carbon Composites