Pravděpodobnost detekce poškození (POD)

Stanovení pravděpodobnosti detekce únavové trhliny či jiného poškození s pravděpodobností 90 % a spolehlivostí 95 % patří mezi spolehlivé nástroje k zajištění opakovatelnosti zkoušení a bezpečnosti provozu daných konstrukcí. Cílem je stanovit minimální detekovatelnou délku a90/95 únavové trhliny v dané konstrukci.

K dosažení minimální detekovatelné délky je nutné navrhnout koncept POD modulu, který zahrnuje několik stupňů návrhu, zejména návrh zkušebních vzorků, parametrů únavových trhlin, zpracování naměřených dat, fraktografický rozbor a nedestruktivní hodnocení.

K vyhodnocování využíváme zkušenosti a moderní software.