Spółka eddyczech s.r.o. Jest firmą rodzinną, która powstała w 2016 roku.

NDT, NDE serwis & pomoc techniczna

NDT serwis i pomoc techniczna w zakresie prób nieniszczących metodami elektromagnetycznymi i ultradźwiękiem:

 • Prądy wirowe (ECT), pole prądów wirowych (ECA), impulsowe prądy wirowe (PEC), pole dalekie prądów wirowych (RFEC)
 • Testowanie materiałów kompozytowych prądami wirowymi
 • Opracowanie koncepcji analizy teardown, określenie prawdopodobieństwa wykrycia uszkodzenia (POD), implementacja nowych technik testowania
 • Szkolenie i doradztwo wszystkie stopnie certyfikacji (Level 1, Level 2, Level 3) według EN 4179 / NAS 410 i ISO 9712
 • Działalność Osoby odpowiedzialnej Level 3 i superwizja
 • Konwencjonalny ultradźwięk – Testowanie materiałów kompozytowych, mierzenie grubości szczątkowej
 • Ponad 15 lat doświadczenia z testowaniem nieniszczącym konstrukcji lotniczych i innych
 • Nowoczesne oprzyrządowanie i oprogramowanie

Programowanie urządzeń przemysłowych i systemów robotycznych:

Działalność nastawiona priorytetowo na programowanie urządzeń przemysłowych od maszyn specjalnych po automatyzację całych linii produkcyjnych.

 • Programowanie systemów robotycznych i wieloosiowych systemów pozycjonujących dla przemysłu lotniczego
 • Maszyny pracujące w przemyśle metalowych, drzewnym, spożywczym, gumowym i chemicznym
 • Systemy linii dla kamieniołomów, ekologiczne przetwarzanie odpadu i przemysł cementowy

Certyfikowany personel do testowania prądami wirowymi (ET) i ultradźwiękiem (UT) Level 3 według ISO 9712, EN 4179/NAS 410.

Wykwalifikowany personel na podstawie odbytych szkoleń obejmujących oprogramowanie rozwojowe, takie jak SIEMENS, ABB, B&R i KUKA robotics.