Zkoušení svarových spojů


Ke zkoušení svarových spojů se používají dvě techniky zkoušení konvenční ECT a ECA.

Zkoušení se provádí u:

 • podélného/obvodového svaru
 • koutového svaru
 • v oblasti T-spoje

Při zkoušení vířivými proudy se hledají tyto typy vad:

 • příčná/podélná trhlina
 • hvězdicová trhlina
 • kráterová trhlina
 • skupina nespojitých trhlin
 • rozvětvené trhliny
 • stopa po broušení
 • zápal
 • povrchový pór ve formě ojedinělého póru nebo shluku pórů
 • přetečení krycí vrstvy
 • neprůvar
 • vrub mezi housenkami