Zkoušení vodivých/nevodivých povlaků, třídění hliníkových slitin


Existují čtyři základní typy povlaků a základních materiálů, které jsou vhodné pro zkoušení vířivými proudy. Základní klasifikace jednotlivých kombinací materiálů je následující:

  1. kovový povlak na nevodivém základním materiálu (podkladu) např. kovová tenká vrstva na keramice nebo plastu;
  2. kovový plát s vyšší konduktivitiu, než má základní kov např.čistý hliník na hliníkové slitině (Alclad);
  3. kovový plát s nižší konduktivitou, než má základní kov např. nikl na hliníku;
  4. nevodivý povlak na kovovém základním materiálu např. anodická tenká vrstva nebo barva na hliníku.

Měrná elektrická vodivost hliníkové slitiny je dána jejím chemickým složením a zpracováním. Tudíž zkoušení konduktivity zajišťuje pro vířivé proudy jedinečnou možnost třídit různé druhy slitin nebo slitiny, jejichž vlastnosti mohly být změněny vlivem různých tepelných procesů.