Kontrola otvorů spojů rotačními sondami


Letecký průmysl

Kontrola vířivými proudy, zejména kontrola otvorů pomocí rotačních sond patří mezi nejspolehlivější metodu, která výrazně zvyšuje pravděpodobnost detekce únavové trhliny v nýtových spojích.

Tyto kontroly se používají především k detekci únavových trhlin, které mohou vzniknout vlivem cyklického zatěžování během letu, startu nebo přistání.