Měření drsnosti

Nabízíme spolehlivé měření drsnosti povrchu pomocí indukční diamantové sondy s měřicí silou 4mN a rozlišením 0,001 µm.

Měření lze provést až pro 22 parametrů drsnosti:

  • Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc