Detekce podpovrchových nespojitostí


Detekce podpovrchových nespojitostí je založena na nízkofrekvenční kontrole řádově od 100 Hz do 10 kHz. Používá se k odhalení koroze a únavových trhlin ve druhé a třetí vrstvě skrytých pod potahovým plechem. Typickou aplikací je detekce únavových trhlin u spojovacích prvků pod potahovým plechem jako jsou oblasti podélníků, žeber, nosníků, oblasti oken u trupu atd.

Reference:

  • Boeing 737
  • L410 UVP-E, L410 NG
  • Blaník L13

 

 

Methodology of short fatigue crack detection by the eddy current method in a multi-layered metal aircraft structure