Měření zbytkové tloušťky


Tato metoda se používá pro měření (zbytkové) tloušťky částí, které jsou bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou (barva, lak).

K měření tloušťky využíváme pouze digitální přístroj se zobrazením A-sken.

Pro přesné měření tlouštěk velmi tenkých plechů se využíví vysokofrekvenčních sond s předsádkou.