Detekce tloušťky (koroze) pulzními vířivými proudy