Detekce povrchových nespojitostí


Letecký průmysl

Kontrola pomocí metody vířivých proudů je často využívaná k nalezení povrchových únavových trhlin v leteckých konstrukcích při údržbě letounu za provozu. U hliníkových slitin se pro kontrolu využívá vysokých frekvencí cca od 50 kHz do 1 MHz.

Trhliny vyskytující se v potahu iniciované od nýtových či jiných spojů mohou vznikat během zatížení draku letounu.

Pomocí povrchových sond lze odhalit nejen trhliny od spojů a trhlin v potahovém plechu, ale i jiná poškození jako jsou koroze či přítomnost vměstku v hliníkové slitině, které mají nemalý vliv na mechanické a únavové vlastnosti hliníkové slitiny.

Reference:

  • Boeing 737
  • L410 UVP-E, L410 NG
  • Beechcraft
  • Cessna
  • Pilatus PC-6

 

Ostatní průmysl

Detekce povrchových vad ve svarových spojích, kolejnicích a kondenzátorových trubkách. Jedná se o vady typu trhlina, prasklina, přítomnost koroze, úbytek stěny, deformace atd.