Testowanie powłok przewodzących/nieprzewodzących, Segregowanie stopów aluminium