Kontrola połączeń (nitowane, śrubowe) sondami rotacyjnymi