Wykrywanie niespójności powierzchniowych


Przemysł lotniczy

Inspekcja wiroprądowa jest często wykorzystywana do znajdowania pęknięć zmęczeniowych powierzchni w konstrukcjach samolotów podczas obsługi technicznej samolotów. W przypadku stopów aluminium do kontroli wykorzystywane są wysokie częstotliwości od ok. 50 kHz do 1 MHz.

Pęknięcia powstałe w powłoce zainicjowane przez nity lub inne połączenia mogą wystąpić podczas obciążania płatowca.

Za pomocą sond powierzchniowych można wykryć nie tylko spękania spoin i pęknięcia blachy powłokowej, ale także inne uszkodzenia, takie jak korozja czy obecność wtrąceń w stopie aluminium, które mają istotny wpływ na właściwości mechaniczne i zmęczeniowe ze stopu aluminium.

Odniesienie:

  • Boeing 737
  • L410 UVP-E, L410 NG
  • Beechcraft
  • Cessna
  • Pilatus PC-6

 

Inna branża

Wykrywanie wad powierzchniowych w złączach spawanych, szynach i rurach skraplacza. Są to wady takie jak pęknięcie, pęknięcie, obecność korozji, ubytek ścianki, deformacja itp.